3,3 miljarder på nätet

Det är inte helt lätt att få fram siffror för hur många som använder olika webbläsare och operativsystem. Men man kan kombinera lite källor och kanske hamna någorlunda nära sanningen på det viset.

Under Macworld-mässan i San Francisco rapporterade Apple att man sålt hela fyra miljoner Iphone sedan telefonen började levereras till konsumenterna. Eftersom de har sagt att målet är att nå en procent marknadsandel, eller tio miljoner sålda enheter, så får man väl säga att de är på rätt spår.

Men det intressanta blir när man kollar statistiken på användningen av olika operativsystem i världen, och utgår från de här siffrorna. Enligt Net applications decembermätning så har Iphone 0,12 procent av användarna. Det borde då motsvara att det finns ungefär 3,3 miljarder internetanvändare allt som allt. Enligt samma mätning finns det 0,63 procent som använder Linux, och det blir då ungefär 21 miljoner. Andelen mac-användare uppges vara 7,31 procent, och blir då nästan bortåt 244 miljoner stycken. Windowsanvändarna är överlägset flest med drygt tre miljarder användare, eller 91,79 procent.

Ser man till trenderna i antalet användare under 2007 så går Windows ner, och övriga upp i lite olika snabb takt. Lägst ökningstakt har Linux, vilket göra att man kan gissa att Iphone kommer att gå om Linux i antal användare under den kommande 18-måndadersperioden. Det vore en skräll för Apple i så fall.

Iphone-diagram över förväntad tillväxt

Om ökningen av Iphone fortsätter i samma takt som hittills så kommer den att nå 0,66 procent i juni 2009. Men det kan mycket väl bli en logaritmisk ökning, och i så fall kan den siffran nås mycket tidigare. Rent historiskt har så varit fallet med de produkter Apple släppt som har blivit en succe. Som Imac, Ipod, Powerbook-serien och Macbooken.

Jag tror därför inte att det är fel att gissa att målet att sälja tio miljoner enheter nås innan ettårsdagen i slutet av juni. Speciellt inte om den släpps till fler europeiska länder och Japan någon gång i vår.

Sen kan det mycket väl vara så att även Linux fortsätter växa så att en omkörning inte uppstår. Men oavsett är det en intressant utveckling.

Prenumerera på kommentarer till artikeln via RSS

Skriv en kommentar