De vanligaste webbl

Med jämna mellanrum redovisar nyhetssajter undersökningar om hur användningen av webbläsare fördelar sig. Oftast är det fördelningen över världen eller Nordamerika, men ibland även hur det ser ut i Europa.

Nu har IDG publicerat en krönika av Fulton Yancy där svenska siffror förekommer. Inte heller här är all statistik redovisad, men utifrån det som finns att tillgå har jag satt ihop en graf över hur vanligt förekommande respektive webbläsare är hos svenska surfare.

Webbläsarstatistik

Det intressanta här är att de fyra redovisade läsarna alla är knutna till en dator för att kunna användas. För mig är det lite förvånande att Levitra alla mobilsurfare återfinns under kategorin övriga, som har en näst intill försumbar andel användare. Detta trots att sverige är ett av de länder som har bäst utbyggd 3G-mobiltelefoni. Enligt en snabb googling har sverige c:a 57 procent internetanvändare, vilket blir i runda slängar 5,13 miljoner stycken. Av dem hamnar då 23 000 i övrigt, och det innebär att nästan ingen använder mobilen för att surfa i sverige. Detta trots att ungefär en fjärdedel av alla  lurar är en 3G-nalle.

Förhoppningsvis kommer siffrorna att slätas ut i framtiden, och justera både andelen användare för respektive läsare, men även antalet läsare.

Prenumerera på kommentarer till artikeln via RSS

Skriv en kommentar