Adobes digitala negativ

Det är idag relativt vanligt för digitalkamerafotografer att arbeta med RAW-format (CRW eller Camera RAW) istället för Jpeg vid fotografering. Fördelarna är att all data kameran klarar av att uppfatta lagras som en råström av ettor och nollor. Det gör att man i efterhand kan gå in och ställa exempelvis exponering och vitbalans istället för att göra det vid fototillfället. Bekvämligheten av att sitta vid en stor, skarp och kalibrerad skärm och göra färginställningar lockar nog också till viss del. Risken att fullständigt misslyckas med en bild minimeras, vilket kan tilltala de av oss som inte plåtar varje dag, men ändå tar en del bilder på uppdrag av kund.
Digitala negativ (DNG)

En av nackdelarna med att använda råformat är att man måste göra alla inställningar och exportera till ett öppet bildformat (Tiff, JPEG eller liknande) för att kunna jobba med bilden. I dagsläget kan Photoshop CS läsa RAW via ett insticksprogram som startar automatiskt när man öppnar en råfil. De olika kameratillverkarna tillhandahåller också programvara för att läsa, justera och exportera RAW till ett öppet filformat.

Ingen standard

Enligt Adobe finns idag inte en enhetlig standard för exakt hur rådata ska lagras i en RAW-fil, vilket gör att kameratillverkarna lägger ned stödet för RAW-format för kameror som utgått ur sortimentet. (Undertecknad har inte ens hört talas om något sådant, men rent teoretiskt är det möjligt.) För att motverka att man blir sittande om några år med arkiverade råfiler som inte kan öppnas har Adobe byggt ut Tiff (Tagged Image File Format) version 6 något. Man har lagt in stöd för en hel del saker som bara hittas i rådata från kamerorna idag. Dessutom har man lagt till lite extra lull-lull för att framtidssäkra formatet.

I den nya specifikationen av Tiff kallad Digital negativ, eller DNG, kan man lagra färgdata med en upplösning ända upp till 96 bitar per pixel. Detta ger 7 213 895 789 us made electronic cigarettes 838 336 (sju biljarder tvåhundratretton biljoner åttahundranittiofem miljarder sjuhundraåttionio miljoner åttahundratrettioåtta tusen trehundratrettiosex) färger. Skapligt med tanke på att Photoshop idag klarar max 48 bitar per pixel, och ditt normala grafikkort på datorn max 24 bitar per pixel (16 777 216 färger).

Självklart stöder man metadata i EXIF-standard men också IPTC och XMP vilka klarar av ytterligare extrainformation om bilden. Dessutom finns ett litet extra datalagringsfack för kameratillverkarna där de kan lägga sin egen (hemliga) specialinformation.

Inställningar i filen

Andra intressanta saker är att det går att spara två olika färgtemeraturer förinställt i bildfilen som man kan växla mellan direkt utan att datorn behöver göra några beräkningar. Det krävs också att det finns information om bilden är liggande eller stående, vilket gör att man kan göra en rotering direkt utan att datorn behöver beräkna rotationen. Det kommer alltså att gå blixtsnabbt att rotera en bild.

Eftersom en sådan vansinnig massa information kan lagras i filen så finns naturligtvis risken att den sväller över alla bredder. För att motverka det har man gjort en revidering av kompressionen som tillåts inuti Tiff:en. I standard Tiff v. 6 finns stöd för okomprimerad, LZW, ZIP och JPEG. I DNG tar man bort delar av det stödet och tillåter okomprimerad, normal JPEG och ickeförstörande JPEG (finns i JPEG2000).

En annan fördel med att använda sig av Tiff i botten är att alla bildvisningsprogram som idag följer TIFF-EP:s standard kan visa en bild lagrad enligt DNG-specifikationerna.

Ambitionerna från Adobe är helt klart att man vill få kameratillverkarna att använda DNG istället för den flora av RAW-format som existerar idag. Det kan tolkas som en fåfäng ambition, men det skulle nog dels göra livet lättare för oss användare samtidigt som fler programutvecklare skulle kunna stödja formatet.

Dessutom skulle Adobe slippa utveckla stöd för en handfull filformat från olika tillverkare i Photoshop. Ett sätt att minimera sin egen arbetsbörda helt enkelt.

Prenumerera på kommentarer till artikeln via RSS

Skriv en kommentar