Mobilsurfandet

Det ser ut som att surfandet via handhållna enheter går upp succesivt. För inte allt för länge sedan var det ett mycket ovanligt fenomen att man använde sin mobil eller handdator till att surfa med. Detta trots att Europa och Asien till stor del har ett väl utbyggt mobilnät som tillåter surfvänliga uppkopplingar.

Nu ska man inte dra för stora växlar av att man ser en uppgång, eftersom det totala användandet av handhållna surfmaskiner fortfarande är försvinnande lågt. Som statistiken ser ut för oktober månad enligt Netapplications så har den sammanlagda användningen av läsare för mobiler och handdatorer en användarbas på cirka 0,05 procent.

Tårtdiagram över webbläsarnas marknadsandel

Läsare Andel i procent
Explorer 77,36
Firefox 16,00
Safari 5,12
Mozilla/Netscape 0,69
Opera 0,64
Mobil 0,05
Övriga 0,14

Så vad ska man tro av det här

De slutsatser man kan drista sig till att dra är att den mobila webben fortfarande är relativt oanvänd på ett globalt plan. Men användandet stiger, och kunde man få fram geografiska siffror så är jag säker på att det skulle vara klart högre i norden, Japan och Sydkorea där 3G-nätet är väl utbyggt.

Dessutom kan man med rätta säga att upplevelsen av att mobilsurfa är mycket beroende av manicken man surfar med. De wap 2.0-läsare som följer med mobiltelefonerna hgh factor legal klarar visserligen av grundläggande xhtml (även kallat chtml), men mycket jämfört med den ”riktiga” webben saknas. Man kan inte heller få en speciellt högupplöst återgivning av varken text eller bilder, i och med att skärmarna är dels små, men även har en låg pixeltäthet. Min egen telefon, som är en Sonyericsson K610i bestyckad med cHTML-läsare, har en skärm på 176 × 220 pixlar. Det räcker till ett väldigt smalt hål att kika genom när man surfar.

iPod touch

Framtiden blir mobil

Utvecklingen är helt klart på väg i riktning mot bättre mobilsurfupplevelser. Den tydligaste indikatorn på det tillskriver jag Webkit, som finns paketerad av två tillverkare för användning i mobila surfprylar. Dels – naturligtvis – av Apple i iPhone och iPod touch, men även av Nokia Web Browser som rullar i deras mer avancerade mobiltelefoner. Exemplevis N95 som kör Symbian med Webkit under huven för surf.

Så se till att optimera och anpassa sidorna för att kunna surfa till dem även med mobila enheter redan nu. Det bästa är att börja med validerad XHTML, separat CSS för handheld och korrekt DOM med ECMA-skript. Hoppa över allt Flash och liknande properitära plugin-format. Använd SVG för skalbar grafik, MPEG-4 för video och till exempel ett bibliotek som jQuery för interaktivitet, animering och extra funktionalitet.

Prenumerera på kommentarer till artikeln via RSS

Skriv en kommentar