Exempel på arbeten

Formgivning är så klart det viktigaste. Allting som vi sysslar med har någon anknytning till formgivning. Oavsett om det är utbildningar, inredningar eller trycksaker som produceras.

En annan sak som kommer av att ha formgivning som utgångspunkt i verksamheten, är att man kan se det som ett bidrag till en vackrare värld. De spår som vi sätter i världen i form av trycksaker, webbsidor och tankar i huvudet på våra kursdeltagare kan var och en bidra till att skönheten sprids i världen.

Det mår alla bra av.

I menyn här intill finns lite olika exempel på produktioner. Det är långt ifrån alla arbeten, men de ger ett bra intryck av vad som kan åstadkommas.