Specialfunktioner i en lokal

Det här var ett projekt där ett rum skulle ändra funktion helt. Från att ha varit ett konferensrum med ett stort bord och några arbetsplatser skulle rummet bli en föreläsnings- och filmvisningssal. Det skulle finnas plats för ungefär 60 sittande, med möjlighet att ställa in några extrastolar om det behövdes.

Första steget blev att pussla in alla sittplatser på ett sådant sätt att så många som möjligt fick plats, och att ingen skymdes. Det självklara valet blev att bygga en ramp för stolarna. Svårigheten var att räkna ut en vinkel för rampen som blev tillräckligt brant, men inte brantare än att man utan problem kunde sitta i sista raden och ändå se allt.

Att placera stolarna rakt bakom varandra var den bästa placeringen för att kunna utnyttja rummets bredd så mycket som möjligt. Även det bidrog till att rampen måste vara så brant som möjligt.

Planritning över biografen

De första skisserna på hur stolar, projektor, duk, podie och scen skulle placeras gjordes väldigt enkelt. Mest för att testa idéerna. I det här läget kom funderingar på hur man skulle kunna ta sig upp mellan stolsraderna längst bak upp. Även idén om en svängd scen fanns i ett tidigt skede.

Utifrån de funderingarna och enkla skisserna fortskred arbetet med att göra en tredimentionell skiss över rummet. Mest för att få en känsla av rymden i rummet.

Tredimentionell skiss

Det här gav ytterligare tankar på hur rampen skulle kunna bestigas på bästa möjliga sätt. Även podie och elektronik (dator, video, förstärkare osv) borde rimligtvis finnas lättillgängligt för föreläsaren framme på scenen, och placering av det blev en viktig del av själva inredningsarbetet.

3d-biograf

Skiss i datorn

Efter de grova skisserna gjordes nogrannare översiktsbilder för att testa färger och få en bättre bild av storlekar och proportioner. Dels måste det finnas tillräckligt med utrymme för varje sittande, dels måste alla kunna se från sina platser och ses från scenen.

Några bilder togs fram i datorn.

Biografen 3D

Här syns problemet med att ta sig upp på rampen. Den blev så pass brant att det skulle behövas en stege för att ta sig upp längst bak. Dessutom måste stolarna sitta så tätt att en gång mellan dem inte fungerat.

Sett från scenen får man en uppfattning av om alla kan se och ses.

Biografen från scenen

Här har rampen en lite för låg vinkel för att de sittande inte ska skymma varandra. De pendlade armaturerna fick snabbt skrotas när rampens vinkel var tvungen att bli högre.

Väl klart

När allt var planerat och klart var det dags att hugga in och bygga hela rasket. Rummet tömdes, tak och väggar målades gråa för att få en neutral mörk färg för att underlätta mörkläggning vid filmvisning. Rampen byggdes och stolarna monterades. En svängd trappa byggdes för att man skulle kunna ta sig upp till alla stolarna.

Panorama över biografen

En duk byggdes som kan fällas för att fungera ihop med både videoprojektor och OH-maskin.

Biografen från scenen foto