Digitala gratisprodukter

Här finns en samling produkter som kan laddas ner direkt från sajten. Mestadels är det tillbehör och tillägg till befintliga programvaror. Jag har samlat en del översättningar, skript och liknande som kan användas tillsammans med en del vanliga program.

Användningsområdet för allt här är helt fritt för icke-kommersiellt bruk. Om det är så att något av det som finns här skulle passa i en produkt eller att sälja vidare tillsammans med något annat, så är även det möjligt. Använd kontaktformuläret nedan och skicka en förfrågan. Svar kommer med vändande post.