Presentation och föreläsning med bildspel

Olika utbildningar

Här finns det tre varianter på utbildningar som jag erbjuder. Det som är genomgående för dem är att det krävs viss förkunskap för att kunna ta till sig innehållet tillfredsställande. Men det borde inte vara något hinder, eftersom man inte har så stort intresse av dem om man inte redan arbetar i den grafiska branschen.

Tre sorter

De varianter som finns just nu är först och främst rena föreläsningar. Till dem kan man anmäla i princip hur många deltagare som helst.

Den andra varianten är en-, två- eller tredagskurser på plats på ditt företag. Deltagarantalet är oftast begränsat till åtta stycken. Vissa undantag kan förekomma, men risken med för stor grupp är att deltagarna inte får den hjälp de behöver.

Sist finns även möjlighet till brevkurser på distans. Här läser man lika gärna ensam som tillsammans med andra. Man har också möjlighet att ta den tid man vill på sig. Plus att det är möjligt att starta och avsluta kursen när som helst.