WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'other_hideWPVersion'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wflivetraffichuman' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wflivetraffichuman`

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wflivetraffichuman' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wflivetraffichuman`

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'loginSec_disableAuthorScan'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'liveTraf_ignoreIPs'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'liveTraf_ignoreUA'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'firewallEnabled'

Intensivkurser – Wångstedt nova

Komprimerad utbildning

Pris efter offert

Vissa ämnen lämpar sig väldigt bra att ta upp som intensivkurser med i huvudsak föreläsningar. Det kan vara ett begränsat område inom trycksaksproduktion, men också övergripande formgivning av trycksaker.

En intensivkurs har också den fördelen att det oftast kan vara förhållandevis många deltagare. Oftast är det lokalen som sätter begränsningarna. Lite beroende på ämne kan det vara önskvärt med en mindre grupp, men oftast kan kursen ha betydligt fler deltagare än en företagsutbildning. I och med det blir också kusen kostnadseffektiv för deltagarna.

Föreläsning

Några exempel på intensivkurser

  • Praktisk typografi
  • Digital typografi
  • Tidskriftsformgivning
  • Att köpa en webbplats
  • Att köpa en trycksakskproduktion
  • Innovation och marknadsföring
  • Att lyckas med en presentation med bildspel

De flesta föreläsningar tar ungefär två timmar styck, och kan kombineras till halv- eller heldagar.

För intresseanmälan och offertförfrågan kan det här formuläret användas.

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'liveTrafficEnabled'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'liveTraf_ignoreIPs'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'liveTraf_ignoreUA'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfblocks7' doesn't exist]
SELECT *, CASE WHEN `type` = 3 THEN 0 WHEN `type` = 4 THEN 1 WHEN `type` = 7 THEN 2 WHEN `type` = 6 THEN 3 WHEN `type` = 5 THEN 4 WHEN `type` = 9 THEN 5 WHEN `type` = 8 THEN 6 WHEN `type` = 2 THEN 7 WHEN `type` = 1 THEN 8 ELSE 9999 END AS `typeSort`, CASE WHEN `type` = 3 THEN `parameters` WHEN `type` = 4 THEN `parameters` WHEN `type` = 1 THEN `IP` WHEN `type` = 9 THEN `IP` WHEN `type` = 5 THEN `IP` WHEN `type` = 6 THEN `IP` WHEN `type` = 7 THEN `IP` WHEN `type` = 2 THEN `IP` WHEN `type` = 8 THEN `IP` ELSE 9999 END AS `detailSort` FROM `wp_wfblocks7` WHERE `type` IN (4) AND (`expiration` = 0 OR `expiration` > UNIX_TIMESTAMP()) ORDER BY `typeSort` ASC, `id` DESC

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfblocks7' doesn't exist]
SELECT *, CASE WHEN `type` = 3 THEN 0 WHEN `type` = 4 THEN 1 WHEN `type` = 7 THEN 2 WHEN `type` = 6 THEN 3 WHEN `type` = 5 THEN 4 WHEN `type` = 9 THEN 5 WHEN `type` = 8 THEN 6 WHEN `type` = 2 THEN 7 WHEN `type` = 1 THEN 8 ELSE 9999 END AS `typeSort`, CASE WHEN `type` = 3 THEN `parameters` WHEN `type` = 4 THEN `parameters` WHEN `type` = 1 THEN `IP` WHEN `type` = 9 THEN `IP` WHEN `type` = 5 THEN `IP` WHEN `type` = 6 THEN `IP` WHEN `type` = 7 THEN `IP` WHEN `type` = 2 THEN `IP` WHEN `type` = 8 THEN `IP` ELSE 9999 END AS `detailSort` FROM `wp_wfblocks7` WHERE `type` IN (3) AND (`expiration` = 0 OR `expiration` > UNIX_TIMESTAMP()) ORDER BY `typeSort` ASC, `id` DESC

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'cbl_action'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'cbl_loggedInBlocked'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'cbl_bypassRedirURL'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'cbl_bypassRedirDest'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'cbl_bypassViewURL'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'cbl_redirURL'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'cbl_cookieVal'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
INSERT INTO wp_wfconfig (name, val, autoload) values ('cbl_cookieVal', '632f6244a89dd', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE val = '632f6244a89dd', autoload = 'yes'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'blockedTime'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfblocks7' doesn't exist]
SELECT *, CASE WHEN `type` = 3 THEN 0 WHEN `type` = 4 THEN 1 WHEN `type` = 7 THEN 2 WHEN `type` = 6 THEN 3 WHEN `type` = 5 THEN 4 WHEN `type` = 9 THEN 5 WHEN `type` = 8 THEN 6 WHEN `type` = 2 THEN 7 WHEN `type` = 1 THEN 8 ELSE 9999 END AS `typeSort`, CASE WHEN `type` = 3 THEN `parameters` WHEN `type` = 4 THEN `parameters` WHEN `type` = 1 THEN `IP` WHEN `type` = 9 THEN `IP` WHEN `type` = 5 THEN `IP` WHEN `type` = 6 THEN `IP` WHEN `type` = 7 THEN `IP` WHEN `type` = 2 THEN `IP` WHEN `type` = 8 THEN `IP` ELSE 9999 END AS `detailSort` FROM `wp_wfblocks7` WHERE `type` IN (1, 8, 9, 2, 5, 6) AND (`expiration` = 0 OR `expiration` > UNIX_TIMESTAMP()) ORDER BY `typeSort` ASC, `id` DESC

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfblocks7' doesn't exist]
SELECT *, CASE WHEN `type` = 3 THEN 0 WHEN `type` = 4 THEN 1 WHEN `type` = 7 THEN 2 WHEN `type` = 6 THEN 3 WHEN `type` = 5 THEN 4 WHEN `type` = 9 THEN 5 WHEN `type` = 8 THEN 6 WHEN `type` = 2 THEN 7 WHEN `type` = 1 THEN 8 ELSE 9999 END AS `typeSort`, CASE WHEN `type` = 3 THEN `parameters` WHEN `type` = 4 THEN `parameters` WHEN `type` = 1 THEN `IP` WHEN `type` = 9 THEN `IP` WHEN `type` = 5 THEN `IP` WHEN `type` = 6 THEN `IP` WHEN `type` = 7 THEN `IP` WHEN `type` = 2 THEN `IP` WHEN `type` = 8 THEN `IP` ELSE 9999 END AS `detailSort` FROM `wp_wfblocks7` WHERE `type` IN (7) AND (`expiration` = 0 OR `expiration` > UNIX_TIMESTAMP()) ORDER BY `typeSort` ASC, `id` DESC

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'loginSec_lockoutMins'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'firewallEnabled'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'disableWAFIPBlocking'