Det här är Wångstedt nova

Man kan säga att det är två saker. Dels är det företaget, och dels är det den här sajten.

Företaget säljer tjänster i lite olika paket. Formgivning, grafiska profiler, marknadsföringsstrategier, utbildningar i nämnda grenar och webblösningar.

Sajten syftar till att samla och presentera dels vad företaget kan hjälpa till med, men också att fungera som en kunskapsbank för besökarna. Om man kan få lite mer insikt i hur trycksaksproduktion, webbproduktion och tekniska lösningar runt omkring det fungerar och hur man kan anpassa sitt arbetssätt för att få bästa möjliga resultat i sitt arbete, så har jag uppnått mitt mål.