Stora webbpaketet

För dig med stora behov

Det här paketet vänder sig till dig som ser stora behov av att kontinuerligt, flera redaktörer parallellt, kunna publicera och uppdatera sajten. Du ser möjligheten att sajten växer mycket både till innehåll och besök över tiden, och vill ha en framtidssäker lösning som är lätt att arbeta med. Behovet av olika typer av tjänster på sajten kan komma att uppstå och du vill lätt kunna lägga till tjänster vartefter behovet uppkommer (som användargenererat material, interaktivitet och samarbeten med andra sajter). Du förväntar dig dessutom ett långsiktigt partnerskap för att förverkliga alla dina tankar kring din närvaro på nätet.

I paketet ingår:

  • Analys av nuvarande och framtida behov
  • Planering i flera steg hur sajtens olika delar ska lanseras
  • Layout och formgivning, informationsstruktur och målgruppsanpassad navigering
  • Integrering i ett publiceringssystem
  • Utbildning av redaktörer
  • Publicering av den färdiga sajten på webbhotell, och registrering av domännamn i förekomna fall

Pris: RING!