Sätt svenska som standard

Använder man en Mac OS X Server för att lagra användarkonton, så krävs det en hel del handpåläggning för att få det hela att fungera smidigt. Det mest grundläggande är att nya konton får rätt språk satt direkt vid första inloggningen. Detta görs via en inställning på servern, men det är inte helt lätt att veta hur man ändrar det förvalda värdet.

Hemmapparna är nyckeln

När en ny hemmapp för användarna skapas på servern (första gången du loggar in på kontot) så används en mall-hemmapp med alla andra mappar som sedan dyker upp i din hemmapp. Då även ~Bibliotek/Preferences. I den finns en fil som heter .GlobalPreferences.plist och i den finns inställningarna för språk. För att redigera den filen måste du var inloggad i Terminal som superuser (su).

Redigera textfiler i Terminalen

Mallarna ligger i /System/Library/User Template/ och på servern är det English.lproj som används även om du vill ha svenska för användarna.

Ändra bara ordningen i för prioritet av språk i /System/Library/User Template/English.lproj/Library/
Preferences/.GlobalPreferences.plist
via terminalen på servern så kommer nya användare att ha svenska som första språk i systemet.

2 kommentarer

  1. Tack för ett utomordentligt bra tips!

    Skriven av Henrik Wiman

  2. Bra info. Väldigt uppskattat att du lägger upp en guide på din hemsida.

    Skriven av Anders Måsan

Skriv en kommentar