Para ihop filerna med rätt program

I och med introduktionen av Mac OS X ändrade Apple en del på sättet som filer och dokument kopplas till de installerade programmen på datorn. Från att ha lagrat information om filtyp och skaparprogram i en resursdel i filsystemet så har man idag utöver det flera ytterligare sätt att lagra informationen.

I Mac OS X finns det tre sätt för systemet att knyta filer till program.

  1. Enbart filsuffix (likt windows).
  2. Metadata enligt klassiskt mac-sätt med type/creator i resursdelen av filen.
  3. Metadata med enbart skaparprogram på den nya X-sättet.

De här olika sätten kör över varandra genom att 1 gäller om inget annat finns. 2 gäller om inte 3 finns och 3 gäller alltid före något annat.

Det går att ange att ett filsuffix ska kopplas till ett speciellt program, men det gäller bara för filer med det filsuffixet som inte har någon annan metadata. Har du laddat en .jpg från nätet så gäller förvalsprogrammet för .jpg (ingen metadata i filen förutom i filnamnet), medan om du sparat en .jpg från Photoshop får type/creator = JPEG/8BIM och följaktligen öppnas i PS. Du kan också i en sån fil (eller vilken som helst) göra som superduperjacob och Pär visar och ändra vilket program filen ska öppnas i. En fil med type/creator klarar sig också bra utan filsuffix.

Vi tar och tittar på en och samma fil på några olika sätt:

Filsuffix

Här har jag en fil direkt från nätet där alltså enbart filsuffixet spelar in. Förvalet på min maskin är att .html-filer ska öppnas i Safari.

Om jag har en annan likadan fil med med type/creator.

Type & creator

Den här har alltså metadata för filtyp och skapare angivet som ett textdokument som ska öppnas i Dreamweaver. I Finders info-ruta ser det då ut så här:

Info-ruta

Finder tolkar alltså att filens förval är Dreamweaver. Trots att den har samma suffix som den föregående filen. Jag kan också ändra den filen att öppnas i Subethaedit istället direkt i Finder.

OSX-metadata

Märk här att den här filen har ett suffix i namnet, type/creator angivet i resursdelen och slutligen ändrad metadata för vilket program den ska öppnas i i Finder-info. Se också att filstorleken ökade med ett par k när jag ändrade i info-rutan. Den här filen öppnas alltså i Subethaedit trots all annan metadata som finns i filen.

Om du i info-rutan klickar i Ändra alla… kommer det bara att påverka filer med enbart samma filsuffix som den aktuella filen har. Därav att inte alla filer med ett visst filsuffix öppnas i ett visst program alltid. Det här är inte windows…

Skriv en kommentar