Det finns fler sätt som fungerar

Som en liten uppföljare på min tidigare artikel om att koppla olika filer till program i Mac OS X tänkte jag redogöra för ytterligare en (lite dold) funktion.

Det finns en vedertagen standard för att lagra metadata om dokumenttyp inom datorvärlden som kallas MIME-type och står för »Multipurpose Internet Mail Extensions«. Ursprungligen skapades standarden för att kunna överföra information om filtyper vid bifogande av filer i e-post. Användningsområdet utökades så småningom till att gälla det mesta som har med filöverföring på internet att göra.

I och med att de flesta UNIX-bserade operativsystem är tänkta att användas i en nätverksmiljö har MIME blivit en vedertagen standard även på operativsystemsnivå (e-post har alltid varit en grundfunktion sedan AT&T:s första UNIX) och filsystemsnivå.

Fungerar även i Mac OS X

Otippat nog följde funktionen med MIME med från Free BSD-arvet i Mac OS X. Tyvärr är funktionen inte helt implementerad i Finder och i alla programvaror. I de flesta GNU/Linux-distributioner används MIME direkt i det grafiska gränssnittet för att avgöra filtyp, vilket känns väldigt naturligt. Så är fallet bara delvis i Mac OS X.

Så här blir det rent praktiskt

Om man varken har filtillägg eller type/creator på en fil så faller OS X tillbaka på MIME-type för att avgöra vilka program på datorn som klarar av att hantera dokumentet. Men inte fullt ut så att en koppling till något program görs automatiskt. Istället begränsas listan av möjliga program som kan hantera filen när man tar Visa info på filen. I mitt exempel har jag en PDF-fil som har varken filtillägg eller type/creator. För att läsa MIME kan man använda Terminalen och kommandot file -i följt av sökvägen till dokumentet. När jag kör det kommandot på filen i fråga får jag svaret application/pdf vilket betyder att det är ett binärdokument (application) av typen PDF. Det finns ett antal olika grundtyper av dokument som används förutom binärfiler; text, image, video med flera. På det här sättet kan program som är registrerade i systemet att ta hand om exempelvis bilder lätt sorteras ut och presenteras för användaren i info-rutan för filen.

Info-ruta med MIME

Inte riktigt klart

Som jag nämnde tidigare är inte riktigt funktionen helt implementerad i systemet och alla program ännu. Man märker det genom att inte alla program klarar av att öppna dokument med endast MIME-metadata. Min exempelfil kan bara öppnas av Acrobat, och inte av varken Förhandsvisning eller Photoshop.

Jag tycker vi ska hålla tummarna för att Apple utökar stödet i Finder för MIME i Tiger, och att övriga programvaruutvecklare också lägger in stöd för MIME i sina respektive program.

Skriv en kommentar