Knivigt med unicode direkt i koden

I vissa fall kan man vilja använda id-numret i unicode för att ange tecken när man typograferar text på webben. Det räcker många gånger att skriva tecknet direkt i koden så länge man använder utf-8 som teckentabell i dokumentet. Men det är inte alla gånger man vill göra det. Har man exempelvis en redan befintlig sajt som är kodad i iso-8859-x måste man använda html-koderna för att kunna beskriva en utökat teckentabell. Men i många fall är det lättare att ange unicode-id istället.

För att koda enskilda tecken i unicode inuti ett xhtml-dokument kan man ange tecknen antingen med decimalt värde eller med hexadecimalt värde. Tecknen anges alltid i formen &# följt av siffrorna som beskriver teckenpositionen i unicode. Anger man decimalt skriver man siffrorna direkt efter &#, men vill man använda hexadecimal positionsangivelse måste det utmärkas med ett x direkt innan sifferserien.

För upphovsrättsmärket blir koderna då:

Decimalt; &#169 ©
Hexadecimalt; &#xa9 ©

Det verkar inte fungera med hexadecimal kodning i Opera om inte dokumentet är märkt med:
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>.
Övriga läsare fungerar det bra i, men tyvärr innebär xml-taggen att IE/win hamnar i quirks mode med alla problem det medför.