WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'other_hideWPVersion'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wflivetraffichuman' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wflivetraffichuman`

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wflivetraffichuman' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wflivetraffichuman`

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'loginSec_disableAuthorScan'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'liveTraf_ignoreIPs'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'liveTraf_ignoreUA'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'firewallEnabled'

Koda unicode i XHTML – Wångstedt nova

Knivigt med unicode direkt i koden

I vissa fall kan man vilja använda id-numret i unicode för att ange tecken när man typograferar text på webben. Det räcker många gånger att skriva tecknet direkt i koden så länge man använder utf-8 som teckentabell i dokumentet. Men det är inte alla gånger man vill göra det. Har man exempelvis en redan befintlig sajt som är kodad i iso-8859-x måste man använda html-koderna för att kunna beskriva en utökat teckentabell. Men i många fall är det lättare att ange unicode-id istället.

För att koda enskilda tecken i unicode inuti ett xhtml-dokument kan man ange tecknen antingen med decimalt värde eller med hexadecimalt värde. Tecknen anges alltid i formen &# följt av siffrorna som beskriver teckenpositionen i unicode. Anger man decimalt skriver man siffrorna direkt efter &#, men vill man använda hexadecimal positionsangivelse måste det utmärkas med ett x direkt innan sifferserien.

För upphovsrättsmärket blir koderna då:

Decimalt; &#169 ©
Hexadecimalt; &#xa9 ©

Det verkar inte fungera med hexadecimal kodning i Opera om inte dokumentet är märkt med:
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>.
Övriga läsare fungerar det bra i, men tyvärr innebär xml-taggen att IE/win hamnar i quirks mode med alla problem det medför.

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'liveTrafficEnabled'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'liveTraf_ignoreIPs'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'liveTraf_ignoreUA'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfblocks7' doesn't exist]
SELECT *, CASE WHEN `type` = 3 THEN 0 WHEN `type` = 4 THEN 1 WHEN `type` = 7 THEN 2 WHEN `type` = 6 THEN 3 WHEN `type` = 5 THEN 4 WHEN `type` = 9 THEN 5 WHEN `type` = 8 THEN 6 WHEN `type` = 2 THEN 7 WHEN `type` = 1 THEN 8 ELSE 9999 END AS `typeSort`, CASE WHEN `type` = 3 THEN `parameters` WHEN `type` = 4 THEN `parameters` WHEN `type` = 1 THEN `IP` WHEN `type` = 9 THEN `IP` WHEN `type` = 5 THEN `IP` WHEN `type` = 6 THEN `IP` WHEN `type` = 7 THEN `IP` WHEN `type` = 2 THEN `IP` WHEN `type` = 8 THEN `IP` ELSE 9999 END AS `detailSort` FROM `wp_wfblocks7` WHERE `type` IN (4) AND (`expiration` = 0 OR `expiration` > UNIX_TIMESTAMP()) ORDER BY `typeSort` ASC, `id` DESC

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfblocks7' doesn't exist]
SELECT *, CASE WHEN `type` = 3 THEN 0 WHEN `type` = 4 THEN 1 WHEN `type` = 7 THEN 2 WHEN `type` = 6 THEN 3 WHEN `type` = 5 THEN 4 WHEN `type` = 9 THEN 5 WHEN `type` = 8 THEN 6 WHEN `type` = 2 THEN 7 WHEN `type` = 1 THEN 8 ELSE 9999 END AS `typeSort`, CASE WHEN `type` = 3 THEN `parameters` WHEN `type` = 4 THEN `parameters` WHEN `type` = 1 THEN `IP` WHEN `type` = 9 THEN `IP` WHEN `type` = 5 THEN `IP` WHEN `type` = 6 THEN `IP` WHEN `type` = 7 THEN `IP` WHEN `type` = 2 THEN `IP` WHEN `type` = 8 THEN `IP` ELSE 9999 END AS `detailSort` FROM `wp_wfblocks7` WHERE `type` IN (3) AND (`expiration` = 0 OR `expiration` > UNIX_TIMESTAMP()) ORDER BY `typeSort` ASC, `id` DESC

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'cbl_action'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'cbl_loggedInBlocked'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'cbl_bypassRedirURL'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'cbl_bypassRedirDest'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'cbl_bypassViewURL'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'cbl_redirURL'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'cbl_cookieVal'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
INSERT INTO wp_wfconfig (name, val, autoload) values ('cbl_cookieVal', '6383004085017', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE val = '6383004085017', autoload = 'yes'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'blockedTime'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfblocks7' doesn't exist]
SELECT *, CASE WHEN `type` = 3 THEN 0 WHEN `type` = 4 THEN 1 WHEN `type` = 7 THEN 2 WHEN `type` = 6 THEN 3 WHEN `type` = 5 THEN 4 WHEN `type` = 9 THEN 5 WHEN `type` = 8 THEN 6 WHEN `type` = 2 THEN 7 WHEN `type` = 1 THEN 8 ELSE 9999 END AS `typeSort`, CASE WHEN `type` = 3 THEN `parameters` WHEN `type` = 4 THEN `parameters` WHEN `type` = 1 THEN `IP` WHEN `type` = 9 THEN `IP` WHEN `type` = 5 THEN `IP` WHEN `type` = 6 THEN `IP` WHEN `type` = 7 THEN `IP` WHEN `type` = 2 THEN `IP` WHEN `type` = 8 THEN `IP` ELSE 9999 END AS `detailSort` FROM `wp_wfblocks7` WHERE `type` IN (1, 8, 9, 2, 5, 6) AND (`expiration` = 0 OR `expiration` > UNIX_TIMESTAMP()) ORDER BY `typeSort` ASC, `id` DESC

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfblocks7' doesn't exist]
SELECT *, CASE WHEN `type` = 3 THEN 0 WHEN `type` = 4 THEN 1 WHEN `type` = 7 THEN 2 WHEN `type` = 6 THEN 3 WHEN `type` = 5 THEN 4 WHEN `type` = 9 THEN 5 WHEN `type` = 8 THEN 6 WHEN `type` = 2 THEN 7 WHEN `type` = 1 THEN 8 ELSE 9999 END AS `typeSort`, CASE WHEN `type` = 3 THEN `parameters` WHEN `type` = 4 THEN `parameters` WHEN `type` = 1 THEN `IP` WHEN `type` = 9 THEN `IP` WHEN `type` = 5 THEN `IP` WHEN `type` = 6 THEN `IP` WHEN `type` = 7 THEN `IP` WHEN `type` = 2 THEN `IP` WHEN `type` = 8 THEN `IP` ELSE 9999 END AS `detailSort` FROM `wp_wfblocks7` WHERE `type` IN (7) AND (`expiration` = 0 OR `expiration` > UNIX_TIMESTAMP()) ORDER BY `typeSort` ASC, `id` DESC

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'loginSec_lockoutMins'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'firewallEnabled'

WordPress databasfel: [Table 'nova_ny.wp_wfconfig' doesn't exist]
SELECT name, val, autoload FROM wp_wfconfig WHERE name = 'disableWAFIPBlocking'