Karl-Erik Wångstedt

Efter min examen som grafiker frilansade jag samtidigt som jag arbetade som lärare inom samma område. Efter hand gled jag mer och mer över på digital produktion, vilket så småningom utvecklade sig till tyngre och större projekt. Av den anledningen gick jag därför över till att på heltid driva ett par företag med inriktning på just digital produktion.

I huvudsak webb- och programvaruutveckling med nationella och internationella företag som uppdragsgivare. 

Under rubriken exempelprojekt nedan listar jag några relevanta projekt från mina år som företagare. Dessa har innefattat både utveckling, formgivning och projektledning.

Andra saker jag gjort är bland annat att skriva för branchtidningarna CAP&Design och Macworld under flera år. Emellanåt har tidningarna även anlitat mig som föreläsare på stora konferenser.

De senaste åren har jag på fritiden ägnat mig mycket åt språkstudier och har även anlitats som föreläsare på internationella språkkonferenser i Berlin, Reykjavik och Bratislava. Detta har givit mig ett stort internationellt nätverk av människor som jag har goda och täta kontakter med.

Sedan 15 år bor jag på Granberg i Bollnäs tillsammans med min hund och är aktiv i flera föreningar som exempelvis Ångbåten Warpen där jag sedan flera år sitter i styrelsen, jag är kassör i vägföreningen, mycket engagerad i frimurarföreningen Nordliga kronan bland annat.

Exempelprojekt
Några exempel på tyngre projekt jag drivit med stort fokus på datasäkerhet och användbarhet är bland annat ett treårigt projekt tillsammans med Handikappförbunden. Vi tog där fram ett testverktyg för att kunna testa användbarheten i produkter och tjänster. I projektet användes drygt sex hundra testpersoner med olika typer av funktionsnedsättning. Vi mätte deras nedsättning och graderade den på en skala från »omöjligt« till »inga problem alls«. Vid testerna kunde vi sedan använda en handfull testpersoner som rent fysiskt genomförde testet och sedan kalibrera deras resultat mot hela gruppen för att få fram ett mått på hur lätt eller svårt det var att använda produkten eller tjänsten.

Hela det här förfarandet krävde hantering av ytterst känsliga personuppgifter inklusive diagnoser, sjukdomshistorik och liknande.

Ett annat exempel är ett drygt sexårigt projekt tillsammans med Coca-Cola i Storbritannien och Irland där vi utvecklade ett säljverktyg för deras utesäljare. Det användes för att ta fram historisk försäljningsstatistik, försäljningsläge, konkurrenters marknadspenetrering och annan kritisk data för att kunna skapa ett underlag för att presentera strategier för kunderna för hur de skulle kunna öka sin försäljning.

Ytterligare ett stort projekt som löpt under de senaste fyra åren är tillsammans med Fastighetssnabben där vi utvecklat flera affärskritiska system tillsammans. Bland annat ett kösystem med kreditprövning och poängsättning för deras hyresgäster där persondata lagras och hanteras i stora mängder dagligen. Även ett intranät har tagits fram som hanterar alla deras anställda och alla interna dokument och övrig informationshantering på företaget. Här har jag även arbetat med att implementera rutiner för GDPR.

Naturligtvis även detta kritiska verksamhetssystem med ett stort antal användare som enbart ska ha tillgång till just sin relevanta information.

Allt ovan har planerats, byggts, förvaltats och utvecklats under min ledning och jag har även varit delaktig i utförandet rent handgripligt både med struktur, gränssnitt, programmering och utbildning för användarna. Även handböcker och instruktionsfilmer har varit mitt ansvar att producera för respektive projekt. Min erfarenhet som lärare har varit till stor nytta för detta. I samtliga projekt jobbar jag tätt med uppdragsgivaren för att få ett verktyg och en rutin som fungerar för användarna på bästa sätt. Är ett verktyg eller en rutin för krånglig måste den förbättras. Annars följs den inte eller så blir användarna frustrerade.

Utbildning och arbeten
1993–1996 Medieprogrammet, trycksaksproduktion
1996–1997 Militärtjänstgöring
1997–2009 Lärare grafisk design, digital design och film gymnasiet och KY-utbildning eftergymnasialt
2011–2013 VD, HM Design för alla AB
2004– Ägare, Wångstedt nova AB
2019– Programvaruutvecklare Navigraph KB

Språkkunskaper
Svenska: Modersmål
Engelska: Flytande
Tyska: Flytande
Italienska: Goda kunskaper
Holländska: Grundläggande kunskaper

Körkort
B och BE-behörighet

Inga fält hittades.